Menu

 

 

 

Znamy już Najlepszego Czytelnika :)

 

 

  Podsumowując wyniki konkursu okazało się, że tylko  jedna uczennica z całej szkoły spełniła wszystkie warunki  Regulaminu. Tylko Julia Bielat z klasy III   udokumentowała przeczytane książki w swoim  „Dzienniczku lektur”, ponadto w ciągu roku szkolnego    wypożyczyła i przeczytała 26 książek.

 Konkurs przeznaczony był dla wszystkich uczniów klas I –  VII szkoły podstawowej. Został ogłoszony we wrześniu  2017 r. i trwał do 25 maja 2018 r.

 Jego celem była promocja czytelnictwa połączona z  wyrabianiem nawyku obcowania z książką oraz  podnoszenie kultury czytelniczej naszych uczniów.

 

GRATULUJEMY! 

Ocenie konkursowej podlegała aktywność  i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem była liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek przez czytelnika i dbałość o wypożyczone książki. Wszystkie przeczytane książki uczniowie mieli udokumentować w swoich „Dzienniczkach lektur”. Wpisy zawierały autora, tytuł i kilka zdań na temat każdej przeczytanej książki.

Konkurs prowadzony był w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I – III i klas IV – VII.

Inni uczniowie, osiągnęli wysokie wyniki w ilości wypożyczeń książek z biblioteki szkolnej, ale nie spełnili warunku dokumentowania to:

 Kategoria wiekowa kl. I - III

Klasa I – Jan Krzystyniak – 30 książek

Klasa I – Jan Grzech – 28 książek

Klasa I – Patryk Kosiński – 26 książek

 Kategoria wiekowa kl. IV – VII

Zespół edukacyjno- terapeutyczny – Daniel Siepierski – 17 książek

Klasa IV – Kacper Wojnicz - 14 książek

Klasa IV – Kacper Gawlak – 13 książek

Klasa V – Wiktoria Poparda – 11 książek

Klasa VII – Wiktoria Siembab – 14 książek

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 30 maja 2018r. podczas Szkolnego Pikniku.

 

(c) Copyright 2019 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl