Menu

 

 

 

 

Dla Uczniów

 

Regulamin 
Szkolnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej
w roku szkolnym 2017/2018

 

1. Organizator konkursu:
Bogusława Sulisz - nauczyciel techniki oraz  Lucyna Grzyb– nauczyciel wychowania fizycznego w  Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dulczy Małej.

2. Cele konkursu:
• głównym celem konkursu jest rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego rowerem.

• samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji, w tym technologii komputerowej.

• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.

3. Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas V – VI Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej posiadający kartę rowerową

4. Przebieg konkursu:

Konkurs składał się będzie z etapu – teoretycznego, który będzie polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z 25 pytań, ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz z drugiego etapu jazdy na rowerze przez przeszkody: ósemka, przedmiot do przewożenia, korytarz 
z desek, slalom kółkowy - żmijka, zatrzymanie w miejscu.

5. Obliczanie wyników końcowych:

Wynik końcowy każdego zawodnika jest to suma miejsc uzyskanych z poszczególnych etapów. Im niższa suma tym wyższe miejsce końcowe. W przypadku równej sumy punktów wyższe miejsce uzyskuje zawodnik, który ma więcej punktów z etapu teoretycznego.

6. Terminy konkursu.

Konkurs odbędzie się w dniu 19. 04.2018 r. o godz. 12.30.

7. Zakres i literatura do konkursu.

Konkurs obejmuje sprawdzenie wiedzy przewidzianej w programie nauczania wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej. Literaturę stanowią: Kodeks Drogowy, podręczniki i zeszyty ćwiczeń do techniki i wychowania komunikacyjnego, czasopisma tematyczne oraz portale internetowe publikujące zagadnienia związane z BRD.

8. Nagrody i wyróżnienia.

Nagrodami w konkursie będą dyplomy dla trzech najlepszych zawodników konkursu oraz oceny celujące z techniki i wychowania fizycznego.

9. Informacje końcowe.

Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: organizator konkursu.

 

KONKURENCJA PRAKTYCZNA – JAZDA ROWEREM TOR SPRAWNOŚCIOWY

1. Konkurencja polega na przejechaniu toru sprawnościowego w kolejności ustalonej przez organizatora.

2. Tor sprawnościowy składa się z pięciu przeszkód. Czas przejazdu nie jest limitowany.

3. Uczestnik startujący w konkurencjach praktycznych jazdy rowerem wykonuje obowiązkowo zadanie w kasku ochronnym.

4. Punktacja:  

a) każdy błąd uczestnika na przeszkodzie

minus 1 punkt

Za błąd uważa się: potrącenie, najechanie, przesunięcie, przewrócenie po położeniu przewożonego przedmiotu a także każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami (punkty karne zalicza się do przeszkody, przed którą podparcie nastąpiło)

b) zjechanie z przeszkody jednoelementowej

minus 3 punkty

c) każdorazowe zjechanie z wyznaczonego toru przejazdu przez przeszkody wieloelementowe

minus 3 punkty za każdy ominięty odcinek pomiędzy pachołkami, tyczkami, krążkami i listwami.

d) przekroczenie linii ograniczającej slalom

minus 3 punkty

e) upuszczenie przewożonego przedmiotu w czasie przejazdu lub jego upadek z podstawki lub zaczepu

minus 3 punkty

f) ominięcie całej przeszkody

minus 15 punktów

Za ominięcie przeszkody uważa się nie podjęcie próby przejazdu obydwoma kołami po przeszkodzie.

g) zabrania się pokonywanie przeszkód podskakując na rowerze, przenosząc rower, przesuwając go po nawierzchni oraz cofania roweru lub jazdy wstecz

minus 15 punktów

h) element naruszony przednim kołem a następnie tylnym jest liczony jako:

minus 1 punkt

i) jedno lub kilkakrotne naruszenie częścią ciała uczestnika tej samej tyczki, pachołka, krążka

minus 1 punkt

j) upadek uczestnika podczas przejazdu przez tor przeszkód

minus 3 punkty

k) zawracanie między przeszkodami

minus 3 punkty

l) maksymalnie na każdej przeszkodzie można otrzymać

minus 15 punktów 

Rysunki przeszkód z punktacją: 

Przeszkoda nr 1

Ósemka

Błędy i punktacja:

* potrącenie, najechanie, przesunięcie, a także każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami- minus 1 pkt

* każdorazowe zjechanie z wyznaczonego toru przejazdu przez przeszkody wieloelementowe -  minus 3 pkt (za każdy ominięty odcinek pomiędzy pachołkami)

* ominięcie całej przeszkody-  minus 15 pkt 

Przeszkoda nr 2

 Przedmiot do przewożenia 

 

 

Błędy i punktacja:

* potrącenie, najechanie, przesunięcie, przewrócenie po położeniu przewożonego przedmiotu a także każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami - minus 1 pkt

* upuszczenie przewożonego przedmiotu w czasie przejazdu lub jego upadek z podstawki - minus 3 pkt

*  ominięcie całej przeszkody - minus 15 pkt 

Przeszkoda nr 3

Korytarz z desek

 

Błędy i punktacja:

* potrącenie, najechanie, przesunięcie, a także każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami - minus 1 pkt

* każdorazowe zjechanie z wyznaczonego toru przejazdu przez przeszkody wieloelementowe - minus 3 pkt (za każdy ominięty odcinek pomiędzy listwami)

* ominięcie całej przeszkody - minus 15 pkt 

Przeszkoda nr 4

Slalom kółkowy - żmijka

 

Błędy i punktacja:

* potrącenie, najechanie, przesunięcie, a także każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami - minus 1 pkt

* każdorazowe zjechanie z wyznaczonego toru przejazdu przez przeszkody wieloelementowe - minus 3 pkt (za każdy ominięty odcinek pomiędzy krążkami)

* ominięcie całej przeszkody - minus 15 pkt 

Przeszkoda nr 5

Zatrzymanie w miejscu

 

Aby zaliczyć przeszkodę należy przejechać przednim kołem odpowiednią linię początku zatrzymania dla danego rodzaju roweru i zatrzymać się przed listwą a następnie należy położyć nogę na podłożu.

* przesunięcie listwy kołem -  minus 1 pkt

* przewrócenie lub przesunięcie pachołka -  minus 1 pkt

* podparcie się -  minus 1 pkt

* strącenie listwy z pachołków -  minus 3 pkt

* nie przejechanie przednim kołem linii początku zatrzymania-  minus 15 pkt 

 

 

****************** 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzie 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej

„CUDA Z LISCIA I DARÓW JESIENI”.

 

 

Jesień to wyjątkowo piękna pora roku 

Jesienne dary dają nieograniczone możliwości naszej wyobraźni.

 

Zadanie konkursowe

 

 • dla uczniów klas 1 -3  polega na wykonaniu z nich ciekawej pracy plastycznej. Wyczarujcie z jesiennych liści kasztanów, żołędzi szyszek itp. różne cuda np. wyklejanki z liści, zwierzątka, ludziki i wszystko to co podpowiada wam wyobraźnia.
 • dla uczniów klas 4 – 7 wykonanie jesiennego bukietu z darów jesieni

 

do wykonania pracy mogą zostać użyte elementy łączące: plastelina, szpilki, kolorowe pinezki, wykałaczki, ruchome oczka, klej na gorąco, kolorowe wyciory, sznurek, wstążka.

  

 1. Organizatorem konkursu są panie Marzena Jarosz i Joanna Żurek.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas I-VII.
 3. Prace przekazane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie ( pod kierunkiem rodzica lub opiekuna).
 4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
 5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
 6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, klasa, wiek autora pracy.
 7. Prace należy składać do organizatora do 27 października 2017r.
 8. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 
 • uczniowie klas I - III
 • uczniowie klas IV - VII 
 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni 3 laureatów konkursu w każdej kategorii wiekowej                         oraz po 2 wyróżnienia z każdej kategorii.
 2. Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, kreatywność, walory artystyczne.
 3. Autorzy wybranych prac otrzymają nagrody.
 4. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.
 5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim.
 6. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie zdjęcia i informacji na stronie internetowej szkoły.
 7. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
 8. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

 

 ............................

 

Regulamin konkursu na najładniejszą klasę w szkole

1. Cel konkursu:

- uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne,

- motywowanie uczniów do dbania o swoje miejsce pracy,

- poprzez zmianę wystroju stworzenie w salach klimatu i atmosfery sprzyjającej nauce.

2. Adresaci:

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej.

3. Nagrody:

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

I miejsce - wyjście na pizzę dla całej klasy,

II miejsce - wyjście na lody dla całej klasy,

III miejsce – słodkie upominki dla całej klasy.

Czas trwania konkursu:

- rozpoczęcie w dniu 06.03.2017r.

- zakończenie w dniu 02.06.2017r.

Sale lekcyjne oceniać będzie komisja w składzie:

p.Dyrektor Małgorzata Drożdż, p. Małgorzata Lasek, p. Anna Wraga, p. Ewelina Kapałka .

4. Zasady konkursu Ocenie podlegać będą: − CZYSTOŚĆ: Czy uczniowie dbają o czystość w swojej sali, w czasie i po lekcjach (ławki, ściany, parapety, meble). Czy jest w niej np. czysta gąbka, odpowiednie miejsce na kredę itp. Jak ustawione są ławki i krzesła po lekcjach?
UWAGA! Można zdobyć od 1 do 6 punktów!

- WYSTRÓJ SALI ORAZ ATRAKCYJNE POMYSŁY NA DEKORACJE SALI: Na wiele sposobów można ładnie urządzić wnętrze. Odpowiednio dobrane dodatki, mogą zdziałać cuda i nadać wnętrzu zupełnie nowy charakter. Urządzajcie sale według swoich upodobań, ale pamiętajcie o praktyczności. Im więcej osób zaangażuje się w realizację, tym lepiej. Każdy z Was może przedstawić swój pomysł. Można zdobyć od 1 do 6 punktów!

- GAZETKI KLASOWE:

Komisja będzie oceniała główne tematy gazetek.

- MARZEC – „Trzymaj formę na wiosnę – zdrowy tryb życia gwarancją zdrowia  i rozwoju”,

- KWIECIEŃ – „Wielkanoc”, Światowy Dzień Ziemi.

- MAJ – Majowe święta; 2 i 3 maja. Dzień Matki.

Można zdobyć od 1 do 6 punktów.

KWIATY:

Nie jest tajemnicą, że mogą zdobić lub szpecić wnętrze. Komisja zwróci szczególną uwagę na kwiaty, nie liczy się ich ilość , ale ich wygląd, czystość i estetyka doniczek. 

Można zdobyć od 1 do 6 punktów.

SZATNIA: Kontrola boksu obejmować będzie w szczególności elementy: - buty zmienne powieszone w workach, - buty wierzchnie estetycznie ustawione - wszystkie okrycia wierzchnie powieszone na haczykach

Można zdobyć od 1 do 6 punktów.

 

5. Komisja konkursowa dokona oceny klas raz w tygodniu, w każdym miesiącu (czerwiec – raz).

6. Po każdym miesiącu zostaną ogłoszone wyniki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

Organizatorzy konkursu: Marzena Jarosz, Ewa Mądziel.

 

POWODZENIA!

 

......................................................... 

Regulamin konkursu „ Wiosenne przebranie”

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przebrania oraz jego prezentacja podczas konkursu organizowanego w ramach powitania wiosny. Tegoroczny temat konkursu: „ Mój ulubiony bohater literacki”.

 I. Cel konkursu: - rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów, - pogłębienie umiejętności plastycznych i manualnych, - edukacja kulturalna i popularyzacja czytelnictwa .

II. Uczestnicy: Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej.

III. Warunki udziału 1.Wykonanie przebrania według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych (papier, karton, tektura, bibuła, słoma, włóczka, tkanina, skóra, materiał skóropodobny, drewno, płyta pilśniowa, wiklina, folia itp. ) 

2. Osoby chętne do udziału w konkursie zgłoszą się do organizatora do dnia 14.03.2017r.

IV. Przebieg konkursu

1.Uczestnicy konkursu wykonują w domu przebranie według własnego pomysłu z materiałów, o których mowa w punkcie III

2. W dniu 21.03.2017 r .zaprezentują swoje przebranie przed komisją konkursową powołaną przez organizatorów.

3. Komisja wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach:

I – przedszkole, klasy I- III, oddział specjalny I – III 

II - klasy IV – VI, odział specjalny IV – VI.

V. Komisja oceni pracę uczniów biorąc pod uwagę:

- pomysłowość,

- estetykę wykonania,

- wkład pracy

- sposób prezentacji przebrania.

VI. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, dodatkowo osoby które wezmą udział w konkursie będą zwolnione z odpowiedzi ustnych w dniu 21.03.2017r. a osoba która zajmie pierwsze miejsce dodatkowo w wybranym przez siebie dniu.

 Organizatorzy: Marzena Jarosz, Ewa Mądziel.       

 

.....................................

KONKURS

 Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie 

"DRUGIE ŚNIADANIE NIE MUSI BYĆ NUDNE !!! 

Celem konkursu jest 

 • promowanie regularnego jedzenia drugiego śniadania przez dzieci, czego pozytywnym skutkiem jest mniejsze spożycie niezdrowych przekąsek

 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci uczęszczających do klas 0 – VI

 • rozwijanie twórczej aktywności wśród uczniów 

 Tematyka zadania: 

 • Uczeń biorący udział konkursie powinien przygotować propozycję drugiego śniadania wedle upodobań i smaków, a następnie sfotografować swoją propozycję i wydrukować zdjęcie na formacie A4

 • Zdjęcie drugiego śniadania należy podpisać na odwrocie (imię i nazwisko ucznia oraz klasa ). Każdy uczestnik może oddać tylko jedno zdjęcie. 

Uczestnicy konkursu: 

 • Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0-VI Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej.

 

Kryteria oceny:

 

 • wykorzystanie zdrowych produktów;

 • kreatywność;

 • wkład pracy

 • estetyczność wykonania 

Termin składania prac u organizatorów:

Prace należy składać u organizatora od 06.03.2017r. do 20.03.2017r. 

Nagrody: 

 • Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe;

 • Ponadto 3 najlepsze zdjęcia (po jednym z klas 0, I-III, IV-VI zostaną wysłane do Ogólnopolskiego Konkursu "Drugie Śniadanie Nie Musi Być Nudne!!!" organizowanego przez FH Rolmlek  w ramach realizacji programów "Szklanka Mleka" oraz "Owoce i Warzywa w Szkole" )

 

Organizator:
p. Sylwia Lisak

 

.....................................................................................................

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „PAPIEROSOM I ALKOHOLOWI MÓWIMY NIE”

 

CELE KONKURSU

– popularyzacja wiedzy wśród uczniów na temat uzależnień
– kształtowanie zachowań promujących zdrowy styl życia
– propagowanie życia bez nałogów
– kształtowanie wyobraźni dziecka poprzez prace plastyczne

WARUNKI UCZESTNICTWA

– Konkurs rozpoczyna się 16 lutego 2017 r. i trwa do 28 lutego 2017 r.
– Konkurs skierowany jest dla uczniów Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego.
– Temat prac konkursowych brzmi: „Papierosom i alkoholowi mówimy nie”
– Tematyka dotyczy uzależnień (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy,)
– Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
– Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką.
– Format pracy nie mniejszy niż A-4, nie większy niż A-3
– Każdy uczestnik Konkursu powinien opisać pracę na odwrocie drukowanym pismem: imię i nazwisko.
– Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatorów konkursu: Ewa Kurczyk- Ogorzałek. Anna Wraga.


OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o poniższe kryteria:

– zgodność z tematem
– stopień trudności techniki
– staranność i dbałość wykonania
– ogólne wrażenie artystyczne

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

– Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 03.03.2017 r.

– Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

............................................................................................................................ 

 

REGULAMIN KONKURSU „MOJA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

 

 

 

Cele konkursu:

 

 • promowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

 • kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie

 • kształtowanie postaw twórczych, kreatywności, innowacyjności, śmiałości w podejmowaniu trudnych zadań

 

Warunki uczestnictwa:

 

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I, II, III gimnazjum.

 • Organizatorzy konkursu: Ewa Kurczyk-Ogorzałek,

 • Prace zgłoszone do konkursu powinny zostać wykonane:

 • samodzielnie przez uczniów,

 • w dowolnej technice,

 • różnorodność zastosowanych materiałów

 • walory estetyczne

 • nawiązanie do tradycji

 • kreatywność i oryginalność

 • Kartkę należy włożyć do koperty, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

 

Kryteria oceny:

 

 • prace zbiorowe oraz nie podpisane nie wezmą udziału w konkursie.

 • prace oceniać będzie niezależne Jury powołane przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.

 • Założenia organizacyjne

 • prace na konkurs należy dostarczyć do 16.12.2016 r. do organizatorów.

 • laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe

 • decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne

 • ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia nastąpi w dzień wigilii szkolnej

 

 

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu kolęd.

 

 

 

................................................................................................................................

Święta Bożego Narodzenia to bogactwo smaków i zapachów...

Serdecznie zapraszamy

do udziału 
w

I Rodzinnym Konkursie Kulinarnym

ŚWIĘTA PACHNĄCE PIERNIKIEM”,

aby nasza szkoła przed Świętami

zapachniała pierniczkami…

 

 

Cele konkursu:
1.Kultywowanie i upowszech­ni­anie trady­cji pieczenia świątecznych pierników
2. Prezentacja wytworów twórczej pracy własnej
3. Dzielenie się radością podczas wspólnej pracy z rodziną

4. Nawiązywanie do tradycji zwyczajów i obrzędów Świąt Bożego Narodzenia

Uczestnicy konkursu: Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Dulczy Małej

 

REGULAMIN:

1. Każdy uczeń wraz z najbliższymi może przygotować jedną pracę konkursową – piernikową ozdobę świąteczną( domek anioł, serce, choinka itp.)

2. Prace konkursowe należy dostarczyć do 16 grudnia br. (piątek).

3. Każda praca powinna być zapakowana w folię i opatrzona metryczką, zawierającą imię i nazwisko ucznia i klasę, do której uczęszcza.

4. Prace konkursowe zostaną wystawione w hallu dnia 21 grudnia.

5. Nagrodzone zostaną trzy najpiękniejsze prace, dodatkowo przewidziane są dwa wyróżnienia.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć na stronie internetowej szkoły.

7. Otrzymane prace nie podlegają zwrotowi.

8. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
9. Komisja oceniać będzie:

 - pomysłowość wykonanej ozdoby
- ogólny wyraz estetyczny

 

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody!

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Koordynatorzy konkursu: Ewa Mądziel, Lucyna Grzyb

.......................................................................................................................................................

 

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
DULCZA MAŁA 2017

 REGULAMIN 

ORGANIZATORZY

Katarzyna Flis

CELE

- Pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz ochrona przed zanikaniem
zwyczaju kolędowania

- Prezentacja twórczości kolędniczej

- Promocja twórców i wykonawców

- Pobudzanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia

- Umuzykalnianie dzieci i młodzieży

- Uwrażliwianie na kulturę muzyczną

- Wzbogacanie życia kulturowego szkoły

UCZESTNICY

- Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Dulczy
Małej

 

CZAS I MIEJSCE

- Przegląd odbędzie się w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dulczy Małej

dnia 3 stycznia na 4 godzinie lekcyjnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA

- Przygotowanie jednej kolędy lub pastorałki.

- Własny podkład muzyczny: płyta CD /pendrive bądź akompaniament własny.

KRYTERIA OCENY

- dobór repertuaru;

- muzykalność i warunki głosowe wykonawców;

- aranżacja utworu;

- ogólny wyraz artystyczny;

- pamięciowe opanowanie tekstu.

GRUPY WIEKOWE

I kategoria: kl. I-III

II kategoria: kl. IV-VI

III kategoria: Gimnazjum

NAGRODY

Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki rzeczowe;

INFORMACJE DODATKOWE

Swoje uczestnictwo należy zgłaszać do p. Katarzyny Flis wraz z tytułem utworu do dnia 22.12.2016r

 

 

UWAGA KONKURS

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

„Chrup owoce, jedz warzywa - to na zdrowie naszych rodzin świetnie wpływa!"

W ramach programu „Warzywa i owoce w szkole”

na najciekawszą rymowankę/wiersz

 

Cel konkursu:

- propagowanie zdrowego odżywiania;

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci uczęszczających do klas 0 – III;

- promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych;

- rozwijanie twórczej aktywności wśród uczniów;

- rozwijanie zdolności literackich uczniów;

- rozwijanie więzi rodzinnych;

- integracja środowiska rodzinnego ucznia ze środowiskiem szkolnym.

Tematyka i forma utworów:

Tematem utworów jest zdrowe odżywianie się. Uczniowie mają za zadanie stworzyć rymowankę lub wiersz o owocach i warzywach, które odgrywają istotną rolę w życiu i zdrowiu człowieka.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0-III szkoły podstawowej oraz ich rodziców. Uczniowie piszą teksty literackie z pomocą rodziców. Prace powinny być napisane własnoręcznie – starannie!

- Wiersz powinien być opatrzony tytułem  składającym się z nie więcej niż trzech wyrazów.

- Tytuł powinien nawiązywać do treści wiersza.

- Autor winien jest zadbać o poprawność językową oraz ortograficzną napisanego tekstu.

- Komisja konkursowa oczekuje, że zgłoszone do konkursu teksty będą oryginalne.


Każdą pracę należy podpisać w prawym dolnym rogu (imię i nazwisko ucznia, klasa oraz imię i nazwisko rodzica, który był współtwórcą dzieła literackiego). Każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę.

Kryteria oceny:

- pomysłowość;

- kreatywność;

- chwytliwość haseł zawartych w rymowance/wierszu

- ciekawe wykorzystanie/humorystyczne „wtrącenie” znanych utworów o podobnej tematyce- kontekst kulturowy i literacki (nawiązanie do literatury dziecięcej Brzechwy, Tuwima, itp.)

- estetyczność pracy ( w tym poprawność ortograficzna tekstu)

- oryginalność tekstu(= ja jestem jego autorem).

Termin składania prac u organizatorów:

Prace należy składać u organizatorów od 15.11.2016 r. do 30.11.2016 r.

Nagrody:

W konkursie przewidziano:
I miejsce – publikacja rymowanki/wiersza na oficjalnej stronie internetowej szkoły, publikacja na stronie internetowej gminy Radomyśl Wielki oraz nagroda rzeczowa.
II miejsce - publikacja rymowanki/wiersza na oficjalnej stronie internetowej szkoły i nagroda rzeczowa.
III miejsce – publikacja rymowanki/wiersza na oficjalnej stronie internetowej szkoły i nagroda rzeczowa.

Ponadto dwie osoby wyróżnione otrzymują nagrody pocieszenia
w postaci słodkich upominków.

 

Organizatorzy:
p. Sylwia Lisak
p. Katarzyna Flis
p. Bogusława Sulisz

 

UWAGA KONKURS

KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW WSI DULCZA MAŁA
LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

w formie wiersza

ORGANIZATORZY:
Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej: Katarzyna Flis, Sylwia Lisak, Bogusława Sulisz i Anna Kilian

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Samorządowe Centrum Kultury I Bibliotek w Radomyślu Wielkim.
Ksiądz proboszcz Parafii Dulcza Mała
Samorząd Uczniowski Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej

CEL KONKURSU:
-
pogłębianie wśród dzieci , młodzieży i osób starszych wiedzy o życiu, działalności i osobowości
św. Mikołaja,
-odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności św. Mikołaja
biskupa z Miry, który zachęcał do dobroczynności przez cały rok, do dzielenia się nie tylko darami
materialnymi, ale również duchowymi: wiarą, nadzieją i miłością,
-rozwijanie wrażliwości na ludzka biedę i wychowywanie do czynnego zaangażowania w różne formy
pomocy potrzebującym,
-prezentacja i popularyzacja literackiej twórczości dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
– rozwijanie i rozbudzanie więzi rodzinnych,
– poszukiwanie talentów literackich,
– współpraca ze środowiskiem lokalnym i integracja ze szkołą na poziomie wsi i gminy.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców wsi Dulcza Mała, w wieku od 1 do 100 i więcej lat! Zapraszamy do uczestnictwa najmłodszych mieszkańców, dzieci w wieku szkolnym, młodzież i ich rodziców, a także babcie i dziadków mieszkających w Dulczy Małej.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę literacką własnego autorstwa, która winna mieć formę poetycką – wiersza, którego tematem przewodnim jest postać Św. Mikołaja. Każdy wiersz musi zawierać minimum 10 wersów.
Praca może być napisana własnoręcznie lub komputerowo na kartce formatu A4.
Prace należy podpisać w prawym dolnym rogu (imię, nazwisko i adres zamieszkania – by organizatorzy mogli dotrzeć do zwycięzców i poinformować ich o wygranej oraz o oficjalnym wręczeniu nagród. Dane osobowe są wykorzystane tylko dla potrzeb konkursu i nie będą udostępniane). Prace należy dostarczyć do organizatorów w dniach od 16.11.2016r. do 01.12.2016r.

 

KRYTERIA OCENY:
- zgodność pracy z tematem;
– poprawność pod względem językowym i ortograficznym;
– spójność i logika tekstu;
– oryginalność i pomysłowość prezentowanych treści;

JURY:
Komisję konkursową – oceniającą powołuje organizator konkursu.

WYŁONIENIE ZWYCIEZCÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD:
Ostateczne wyniki i poinformowanie zwycięzców nastąpi 02.12.2016r. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu spotkania ze Świętym Mikołajem, tj. 6 grudnia w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Dulczy Małej. Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc będą zaproszeni do naszej szkoły.
Organizator przewidział za zajęcie:
I miejsca – publikacja zwycięskiej pracy literackiej w Tygodniku Korso, na stronie internetowej miasta Mielec, na stronie internetowej Gminy Radomyśl Wielki oraz stronie internetowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej oraz wręczenie słodkiego upominku od samego Świętego Mikołaja.
II miejsca – na stronie internetowej Gminy Radomyśl Wielki oraz stronie internetowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej oraz wręczenie słodkiego upominku od samego Świętego Mikołaja.
III miejsca – na stronie internetowej Gminy Radomyśl Wielki oraz stronie internetowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej oraz wręczenie słodkiego upominku od samego Świętego Mikołaja.

UWAGI KOŃCOWE:
Zgłoszone do konkursu prace mogą być wykorzystane do publikacji w wyżej wymienionych czasopismach i stronach internetowych przez organizatorów.

Uczestnictwo w konkursie stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

Organizator nie zwraca dostarczonych prac.

GORĄCO ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
Spotkanie z Mikołajem TUŻ, TUŻ…..

 

UWAGA KONKURS !!!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Owoce – samo zdrowie”

 

I. Celem konkursu jest:

- rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej uczniów
- inspirowanie do pracy twórczej
- zwrócenie uwagi na potrzebę racjonalnego odżywiania - kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

II. Uczestnikami konkursu są uczniowie Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Dulczy Małej

III. Organizatorem konkursu jest Pani Ewa Kurczyk – Ogorzałek oraz Pani Małgorzata Ryś

IV.

1. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie.
2. Prace wykonane dowolną techniką plastyczną ( rysowanie, malowanie, wyklejanki, wydzieranki, kolaż itp.) w formacie A4 lub A3 w układzie poziomym lub pionowym.
3. Na odwrocie każdej pracy konkursowej należy czytelnie wpisać imię i nazwisko autora oraz klasa.
4. Prace należy dostarczyć do 25 października 2016 roku do organizatorów konkursu.

V.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 października 2016 roku.
2. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatorów.
3. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody.
4. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na tablicy na szkolnym korytarzu.

 

Organizatorzy:

Ewa Kurczyk – Ogorzałek

Małgorzata Ryś

  

  

Regulamin Olimpiady Sportowej

    "Żyj na sportowo..."

 

I. Organizator: Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Dulczy Małej

II. Nauczyciel odpowiedzialny: Marzana Jarosz, Ewa Mądziel, Monika Zaskalska, Małgorzata Ryś

III. Cele konkursu: Aktywne uczestniczenie dzieci  w zawodach sportowych stanowi:

- kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego - popularyzowanie

i upowszechnianie sportu  jako najlepszej formy wspólnego spędzania wolnego czasu

- tworzenie sytuacji mającej na celu uczenie się zasad „zdrowej rywalizacji”.

IV. Uczestnicy:

W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas specjalnych I-VI oraz I – III gimnazjum specjalnego

V. Termin i miejsce:

Zawody odbędą się 14.06.2016 r. na boisku szkolnym

VI. Sposób przeprowadzania zawodów:

1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w poszczególnych

konkurencjach sportowych z uwzględnieniem specyfiki sportu osób niepełnosprawnych.

2. Uczniowie będą brali udział w konkurencjach zespołowych oraz indywidualnych takich jak: skoki kangurów (wyścigi w workach) , „Koszykarze” - rzut woreczkiem do celu, ,, Idź prosto’’- zabawa w parach oraz konkursy zwinnościowo- zręcznościowe ( biegi w parach oraz w grupie).

VII. Nagrody:

1. Za zdobycie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymają medale.

2. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe upominki.

VIII. Postanowienia końcowe:

Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są nauczyciele pracujący z uczniami.

 

Zapraszamy wszystkich do udziału w zabawie!  

 

Organizatorzy

 

 

 

„Marzanna  -  zimowa panna"

 

I. Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej

Nauczyciel odpowiedzialny: Ewa Mądziel

II. Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji ludowych związanych z Pierwszym Dniem Wiosny
 • zapoznanie z ludowym obrzędem pożegnania zimy i nadejścia wiosny
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni
 • pogłębianie umiejętności plastycznych
 • Praca konkursowa ma być pracą plastyczną.
 • Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką.
 • Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

III. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kukły Marzanny symbolizującej odchodzącą zimę i nawiązującej do tradycji ludowych

IV. Konkurs odbywał się będzie w 3 kategoriach wiekowych

W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas:

1. klasy 0 - III

2. klasy IV - VI

3. klasy gimnazjalne

V. Kryteria oceny

Komisja ocenia:

 • samodzielność wykonania
 • różnorodność zastosowanych materiałów
 • walory estetyczne
 • nawiązanie do tradycji
 • kreatywność i oryginalność

VI. Założenia organizacyjne

1. Prace na konkurs należy dostarczyć do 18 marca 2015 r. do  p. Ewy Mądziel

3. Oceny prac dokona profesjonalne jury

4. Jury przyzna po 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej

7. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe

8. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne

9. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 23 marca 2015 r.

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

 

 

........................................................................................................................................................

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 

 

........................................................................................................................................................

Wielkanoc tuż tuż … dlatego też samorząd uczniowski ogłasza konkurs na wykonanie Pisanki Wielkanocnej.

    CELE KONKURSU: Zachowanie tradycji wykonywania pisanek wielkanocnych,kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i  tradycji,propagowanie folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi oraz pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki  w obrzędowości ludowej,    stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia pisanek.
   ZADANIE UCZESTNIKA KONKURSU
  Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednej pisanki wielkanocnej – (WYDMUSZKI LUB NA PISANCE STEROPIANOWEJ - dowolną techniką, z wykorzystaniem  dowolnych surowców i materiałów.
  Prace inne nie będą przyjmowane. WARUNKI UCZESTNICTWA
  Pisankę obowiązkowo należy opatrzyć w metryczkę zawierającą  następujące dane: imię i nazwisko ucznia oraz klasę) oraz umieścić w plastikowym przeźroczystym  pojemniku.
  KRYTERIA OCENY
-walory artystyczne i estetyczne,
-nawiązanie do tradycji,
-pomysłowość,
-bogactwo użytych materiałów.
TERMIN SKŁADANIA PRAC prace należy   złożyć do 05.04.2014r. do klasy III. Prace będą  oceniane przez specjalnie powołaną czteroosobową Komisję Konkursową.

       10 zwycięskich prac wezmą udział w Gminnym Konkursie na pisankę wielkanocną . 


                                                                                                                       Zapraszamy do udziału ORGANIZATORZY RUSZA AKCJA WKRĘCAMY                SIĘ W POMAGANIE. KOLEJNE ZBIÓRKI NAKRĘTEK W NSP W DULCZY MAŁEJ ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:

 • 29/11/2013R.
 • 28/02/2014R.
 • 30/05/2014R,

DŁUGA PRZERWA KLASA NR 2.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIECIE NA STRONIE: http://razemzdzialamywiecej.org/index.html

(c) Copyright 2018 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl