">
  Menu

 

 

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

W roku szkolnym 2014/2015 będzie kontynuowany rządowy program „Wyprawka szkolna”. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przewidziana jest dla uczniów, którzy we wrześniu 2014r. rozpoczną naukę w klasach:

-  dla uczniów klasy II i III, koszt dofinansowania wynosi 225zł;

-  dla uczniów klasy II i III posiadających orzeczenie o potrzebie        kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania wynosi 225zł;

-  dla uczniów klasy IV - VI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania wynosi 325zł;

-  dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej, koszt dofinansowania wynosi 325zł;

-  dla uczniów zespołu edukacyjno – terapeutycznego oraz gimnazjum koszt dofinansowania wynosi 225zł.

    Wszystkich zainteresowanych Rodziców, którzy spełniają kryterium finansowe – tzn. dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 539zł (na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku) proszę o niezwłoczne  zgłoszenie się do szkoły w celu pobrania wniosku i uzyskania bliższych informacji. 

 Rodzieców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie obowiązuje kryterium finansowe. 

 

(c) Copyright 2021 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl