">
  Menu

 

 

 

 

Wiosenne konkursy

Dnia 19 marca 2021 r. w naszej szkole rozstrzygnięto dwa konkursy, które skierowane były do całych zespołów klasowych. Celem pierwszego było wykonanie Marzanny, drugi zaś sprawdzał wiedzę przyrodniczą uczniów związaną z nadchodzą porą roku - wiosną.

Konkursy były rozstrzygane w dwóch kategoriach: uczniowie klas I-III oraz uczniowie zespołów edukacyjno - terapeutycznych. W każdej kategorii przyznano I miejsce. Komisja konkursowa miała trudne zadanie, szczególne oceniając "Marzanny", ponieważ uczniowie wszystkich klas wykonali przepiękne kukły symbolizujące zimę. Ostatecznie w kategorii klas I-III zwyciężyła klasa III, natomiast w kategorii zespoły edukacyjno - terapeutyczne komisja jednogłośnie 1 miejsce przyznała - zespołowi klas I-III , którzy wraz z uczniami klasy IV wspólnie wykonali Marzannę, w pełni spełniającą wszystkie wymagania regulaminowe konkursu.
Uczniowie zaskoczyli jury również w konkursie wiedzy o wiośnie udowadniając, że mają sporo wiadomości przyrodniczych. Najlepszymi z najlepszych okazali się uczniowie klasy I oraz zespołu edukacyjno - terapeutycznego klas IV - V, bezbłędnie rozwiązując test składający się z 9 pytań.
Po zmaganiach konkursowych uczniowie w pochodzie udali się do miejsca gdzie wszystkie 7 "Zimowych Panien" zostało spalone w nadziei na rychłe nadejście wiosny. Do szkoły wróciliśmy niosąc w rękach jej symbol - "gaik maik".

KLIK

(c) Copyright 2021 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl