Menu

 

 

 

VIII Przegląd Małych Form Teatralnych za nami...

Tradycyjnie pod koniec października odbył się VIII Przegląd Małych Form Teatralnych organizowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Dulczy Małej, a skierowany do uczniów z ośrodków i szkół specjalnych z województwa podkarpackiego. Przedsięwzięcie finansowane było przez Powiat Mielecki, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie „Nasza Gmina”.    

czytaj dalej...

W tym roku gościliśmy młodych aktorów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno –Wychowawczych: ze Strzyżowa, Jasła, Frysztaku oraz Lubaczowa, Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu , Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Mielcu praz grupę taneczną ,,Saltatio” z Jarosławia . Wystąpili również uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego w Dulczy Małej.

Przegląd stworzył możliwość spotkania się rożnych grup teatralnych, wymiany doświadczeń, oraz zaprezentowania umiejętności uczniów niepełnosprawnych z różnych szkół i ośrodków. Uczestnicy prezentując się na prawdziwej scenie pokonywali swoje ograniczenia, oraz zyskiwali akceptację szerszego środowiska.
Młodych aktorów podziwiali zaproszeni goście, wśród których obecni byli: pan Stanisław Pryga- dyrektor Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim, pan Jan Kolbusz – przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Nasza Gmina”, pani Teresa Kij –sołtys Dulczy Małej, pan Artur Olchawa- dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim, pan Ryszard Majdański lekarz-poeta oraz gość specjalny Łukasz Fijał- reżyser Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Przedstawienia charakteryzowały się barwnością kostiumów i scenografii, swobodną zabawą dzieci oraz humorystycznymi, niespodziewanymi sytuacjami wynikającymi ze spontanicznych naturalnych zachowań młodych artystów. W przerwach między kolejnymi występami reżyser opowiadał o swojej pracy oraz udzielał młodym artystom cennych wskazówek dotyczących występów a także przeprowadzał mini quiz i nagradzał dzieci słodkościami. Po występach wszyscy mali aktorzy udawali się na poczęstunek. Przegląd nie był konkursem , więc nie wyłoniono zwycięzców, a wygranymi byli wszyscy uczestnicy, którzy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Finałem było odśpiewanie przez wszystkich artystów piosenki Majki Jeżowskiej pt ,,Dłonie”.

Dzień pełen wrażeń zakończył się wspólną, pamiątkową fotografią.

(c) Copyright 2019 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl