Menu

 

 

 

SZKOLNY KONKURS WIELKANOCNY "NAJŁADNIEJSZA PISANKA"

Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka.  Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważne za symbol początku i źródła życia, znak zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione, miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas

Kategoria 1: I – III 

Kategoria 2: IV – V

Kategoria 3: VI - VII

2.      Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do organizatorów – p. Małgorzat Lasak , p. Marzena Jarosz, p. Joanna Żurek w terminie do dnia 9 marca 2018 roku

3.      Uczestnicy konkursu pracują indywidualnie.

4.      Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę na wydmuszce lub styropianowym jajku.

Kategoria konkursowa:

- pisanki wykonane tradycyjnymi metodami

- metoda współczesna dowolna technika

Prace wykonane z cekinów nie będą oceniane.

5.      Komisja oceni prace  według następujących kryteriów:

- ogólne wrażenie artystyczne

- oryginalność i pomysłowość prac

- opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów

- wkład pracy

- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)

- estetyka wykonania

Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników nastąpi 12 marca 2018r.

Komisja konkursowa wyłoni 10 zwycięskich prac, które zakwalifikowane będą do konkursu gminnego 

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

(c) Copyright 2019 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl