Menu

 

 

 

Sprawozdanie

Sprawozdanie z konkursu „MOJA MAŁA OJCZYZNA - Orzeł biały”

Konkurs rodzinny przeprowadzony w ramach projektu „Piękna Nasza Polska Cała, którego głównym celem było wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia za pomocą środków plastycznych oraz poprzez współdziałanie z najbliższymi . 

Konkurs trwał od 05.10.2018 r. do 30.10.2018 r. Skierowany był do uczniów klas I-III oraz uczniów zespołów edukacyjno terapeutycznych klas II- VIII , jak również do ich rodziców (prawnych opiekunów).

Warunkiem udziału w konkursie było dostarczenia do organizatorów rodzinnej pracy plastyczno – technicznej pt. „Orzeł biały”. Format i technika pracy była dowolna. Termin dostarczania prac upłynął z dniem 30 października 2018 roku, tego też dnia komisja konkursowa w składzie: p. Agnieszka Skrzyniarz, p. Agnieszka Augustyn- Kręcigłowa oraz p. Marta Olearczyk – Masłoń, po burzliwych naradach, wybrała zwycięskie prace. Do organizatorów wpłynęło 19 pięknych prac.

Nagrody otrzymali:

I miejsce – Jan Grzech z mamą Małgorzatą

II miejsce – Maciej Zięba z mamą Anną

III miejsce- Patryk Kosiński z mamą Agatą

Wyróżnienia:

Julia Zielińska z mamą Ewą

Alicja Dubiel z mamą Leokadią

Adam Skoczylas z mamą Beatą

Zuzanna Dusza z mamą Ewą

Autorzy zwycięskich prac otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w czasie akademii z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Organizatorzy

(c) Copyright 2019 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl