">
  Menu

 

 

 

 

Rocznica śmierci papieża Polaka

Dnia 05.04.2018 r. w naszej Szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji uczczenia kolejnej rocznicy śmierci Jana Pawła II – niezwykłego Polaka, a zarazem wyjątkowego człowieka , który swoją modlitwą, dobrocią, miłością i niestrudzoną pracą wpisał się na trwałe w karty historii Polski i Kościoła.

W tej wzniosłej atmosferze przypominaliśmy sobie tamte chwile, kiedy to ukochany Ojciec Święty opuszczał ten świat i wstępował do Domu Ojca. Akademia miała na celu choć na chwilę zastanowić się nad sensem ludzkiego życia i przemijania, zrozumieć prawdziwe wartości, jakimi są dobro i prawa, miłość oraz szacunek do każdego człowieka.

Montaż słowno muzyczny przygotowali uczniowie i uczennice Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej pod kierunkiem pani Izabeli Dudek i Anny Tyńskiej-Kupiec. Występ uświetniała gazetka wykonana przez panią Agnieszkę Kwiatkowską.

* * * * * * * * *

Kilka słów o  papieżu Polaku

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym od 455 lat biskupem Rzymu niebędącym Włochem. Odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedził każdy kontynent, bywał w miejscach, do których nie docierali wcześniej inni papieże. Wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie. 

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, około 30km od Krakowa, jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich.

W 1938 roku Karol zakończył naukę w gimnazjum. Świetnie zdał maturę (co uczcił słynnymi kremówkami wspominanymi podczas pielgrzymki do Polski w 1999 roku) i wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1942 roku Karol Wojtyła wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie.1 listopada 1946 roku Karol Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy. Dzień później odprawił mszę prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. Kontynuował później studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu- Angelicum) w Rzymie.

28 września 1958 w katedrze na Wawelu ks. Wojtyła przyjął święcenia biskupie z rąk abp Eugeniusza Baziaka. Został tym samym najmłodszym biskupem w Polsce- miał wówczas tylko 38 lat.

29 maja 1967 roku abp Wojtyła został mianowany przez Pawła VI kardynałem. 28 czerwca otrzymał w Kaplicy Sykstyńskiej czerwony biret.

16 października 1978 na konklawe zwołanym po śmierci Jana Pawła I, w ósmym głosowaniu kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II.

Jan Paweł II wkrótce został nazwany „papieżem-pielgrzymem”. Odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedził każdy kontynent, bywał w miejscach, do których nie docierali wcześniej inni papieże. 8 razy odwiedził Polskę, 7 razy Stany Zjednoczone i Francję, 9 razy spotkał się z młodymi na Światowych Dniach Młodzieży, które sam zapoczątkował. Odbył 142 podróże na terenie Włoch,  odwiedził 301 z 334 istniejących rzymskich parafii.

Podczas wszystkich pielgrzymek przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między Ziemią a Księżycem. Ogłosił 1338 błogosławionych i 482 świętych. Nominował 231 kardynałów. Wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie. Napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy apostolskie. 

Był papieżem przez 26 i pół roku, czyli 9666 dni. Jego pontyfikat był drugim co do długości w dziejach Kościoła.

2 kwietnia 2005 r. osobisty papieski lekarz stwierdził śmierć papieża o godzinie 21:37. 

(źródło: serwis deon.pl)

(c) Copyright 2022 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl