">
  Menu


 

 

REWALIDACJA, POMOC P-P

Szanowni Rodzice

Proponowane ćwiczenia i zabawy nie są obowiązkowe. Dzieci otrzymują wiele zadań i materiałów w związku z realizacją podstawy programowej. Mamy wielką uważność na to, że rodzic w kontakcie z dzieckiem ma pozostać rodzicem - nie terapeutą! Dlatego też wiemy, że najważniejsze w tym trudnym okresie jest budowanie relacji między Wami i Waszymi dziećmi i zapewnienie naszym podopiecznym poczucia bezpieczeństwa. 

 - ostatnio dodane materiałyMATERIAŁY  OD  PSYCHOLOGA:
Koronawirus vs rodziecielstwo: TUTAJ
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne: TUTAJ
Niwelowanie napięć emocjonalnych: TUTAJ
Poradnik dla rodziców osób z autyzmem: TUTAJ
Przygotowania do Świąt:  TUTAJ
Praca z lękiem:  TUTAJ
Słownik emocji: TUTAJ
Ćwiczymy teorie umysłu: TUTAJ
Rozumienie emocji innych: TUTAJ
Wprowadzenie do Dziennika Kwarantanny: TUTAJ
Dziennik z Kwarantanny: TUTAJ
Plan dnia: TUTAJ
Zakreślanka- cechy charakteru: TUTAJ
Samoświadomość: TUTAJ
Ćwiczenie- Trening Uważności: TUTAJ
Apteczka na czas kwarantanny: TUTAJ
Praca ze zmartwieniami- karty pracy: TUTAJ


MATERIAŁY  OD  LOGOPEDY:

Plan tygodnia:  TUTAJ
Ćwiczenia: TUTAJ
Prawda/Fałsz: TUTAJ
26.03.2020 godz. 11:55  TUTAJ
Ćwiczenia językowe:  TUTAJ
Karty pracy- głoski syczące:  TUTAJ
Głoski szumiące:  TUTAJ
Smaczne zabawy buzi i języka:  TUTAJ
Dmuchajka Logopedyczna:  TUTAJ 
Wielkanocne zabawy logopedyczne:  TUTAJ
Jajka- różnicowanie sz, cz:  TUTAJ
Ćwiczenia głoski R : TUTAJ
Ćwiczenia stymulujące funkcje mowy: TUTAJ
Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny w kierunku wywołania głoski R: TUTAJ
Dopasuj słowa: TUTAJ
Dzień Ziemi: TUTAJ
Karty pracy - głoska "cz": TUTAJ
Kodowanka "R-L": TUTAJ
Ćwiczenia oddechowe: TUTAJ
Ćwiczenia stumulujące funkcje mowy cz. 2 : TUTAJ
Ćwiczenia usprawniające głoski ciszące: TUTAJ
Głoski szumiące: "sz, ż": TUTAJ
Ćwiczenia dykcyjne: TUTAJ
Ćwiczenia usprawniające: TUTAJ
Głoska "sz": TUTAJ
Wiersz bałaganiarz: TUTAJ
Logopedia w kuchni: TUTAJ
Ćwiczenia stymulujące funkcje mowy cz. 3: TUTAJ
Głoska "sz": TUTAJ
SYMETRIA- kodowanie: TUTAJ
Zabawa głoskami: TUTAJ
Relaks i zabawy jako formy terapii logopedycznej: TUTAJ
Budowanie zasobu słownictwa: TUTAJ
Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej: TUTAJ
Ćwiczenia logopedyczne: TUTAJ
Ćwiczenia stymulujące funkcje mowy: TUTAJ
Zabawy logopedyczne: TUTAJ
Zestaw ćwiczeń artykulacyjnych: TUTAJ 
Ćwiczenia głoski "r": TUTAJ
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: TUTAJ
Ćwiczenia stymujujące funkcje językowe cz. 4: TUTAJ
Dzień Mamy: TUTAJ
Gloski szumiące i syczące: TUTAJ
Zestaw ćwiczeń przygotowujacych do wywołania głoski "r": TUTAJ
Ćwiczenia artykulacyjne: TUTAJ
Ćwiczenia językowe: TUTAJ
Głoski "k-g":TUTAJ
Łamańce: TUTAJ
Stymulacja funkcji językowych: TUTAJ
Usprawnianie głoski "r": TUTAJ
Czytanie ze zrozumieniem: TUTAJ
Ćwiczenia artykulacyjne z głoską "dz" w wyrazach: TUTAJ
Ćwiczenia artykulacyjne: TUTAJ
Gimnastyka buzi i języka: TUTAJ
Utrwalenie głoski "ż": TUTAJ
Ćwiczenia z głoskami...: TUTAJ
Nad jeziorem- słuchanie ze zrozumieniem: TUTAJ
Zabawy i ćwiczenia logopedyczne: TUTAJ
Zabawy ze słowami: TUTAJ 

Bajka logopedyczna: TUTAJ
Głoska "h": TUTAJ
Wakacyjne przygody: TUTAJ
Zadania z głoską "r": TUTAJ
Zgadywanki o lecie: TUTAJ

 

REHABILITACJA:

Zajęcia rehabilitacji ruchowej: TUTAJ
Ćwiczenia: TUTAJ
Zestaw ćwiczeń 1: TUTAJ
Zestaw  ćwiczeń 2:  TUTAJ
Zestaw ćwiczeń 3: TUTAJ
Zestaw ćwiczeń 4: TUTAJ 
Zestaw ćwiczeń 5: TUTAJ
Zestaw ćwiczeń 6: TUTAJ
Zestaw ćwiczeń 7: TUTAJ
Zestaw ćwiczeń 8: TUTAJ
Zestaw ćwiczeń 9: TUTAJ
Zestaw ćwiczeń 10: TUTAJ
Zestaw ćwiczeń 11: TUTAJ
Zestaw ćwiczeń 12: TUTAJ

Zestaw ćwiczeń 13: TUTAJ

MATERIAŁY  Z  ZAKRESU  REWALIDACJI:

Zajęcia z zakresu rewalidacji:  TUTAJ
Gry planszowe:  TUTAJ
Zabawy z ryżem:  TUTAJ
Koordynacja reki i oka przydatna w nauce pisania: TUTAJ
Myślę, rozwiązuje, wiem!  TUTAJ
Materiały dla dzieci nieco starszych.  TUTAJ
Masy plastyczne i sensoryczne: TUTAJ
Wielkanocne kodowanie: TUTAJ
Myślimy i tworzymy: TUTAJ
Planujemy czas wolny: TUTAJ
Dzień Ziemi: TUTAJ
Usprawniamy umiejętność liczenia: TUTAJ
Ćwiczenia grafomotoryki: TUTAJ
Rozwijamy samodzielność: TUTAJ
Koncentracja uwagi:  TUTAJ 
Labirynty:   TUTAJ
Szyfrowanie:   TUTAJ
Czytanie ze zrozumieniem: TUTAJ
Rodzina: TUTAJ
Dla wytrwałych!: TUTAJ
Niespodzianki dla mamy: TUTAJ
Jestem samodzielny: TUTAJ
Dzień Dziecka: TUTAJ
Rozwijanie samoświadomości: TUTAJ
Określam siebie: TUTAJ
Rozwijanie funkcji poznawczych: TUTAJ

 

MATERIAŁY  DO  ZAJĘĆ  KOREKCYJNO-  KOMPENSACYJNYCH:

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne TUTAJ
Ćwiczenia TUTAJ
Ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne:  TUTAJ
Ćwiczenia w czytaniu:  TUTAJ
Gry i zabawy na wesoło:  TUTAJ
Ćwiczenia w liczeniu: TUTAJ
Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu: TUTAJ
Ćwiczenia percepcji słuchowej: TUTAJ
Ćwiczenia "Polska - Majowe Święta" : TUTAJ
Bawię się i uczę: TUTAJ 
Ćwiczenia- Emocje: TUTAJ
Ćwiczenia- Miejsca: TUTAJ
Koronawirus- Broszura nie tylko dla dzieci: TUTAJ
Ćwiczenia z matematyki: TUTAJ
Spostrzegawczość: TUTAJ
Czas z rodziną: TUTAJ
Tworzymy opowieści: TUTAJ
Dobre maniery: TUTAJ
Gimnastyka oczu: TUTAJ
Gimnastyka ręki: TUTAJ
O wilku mowa: TUTAJ
Dlaczego Księżyc zmienia wygląd: TUTAJ
Eksperymentuję i liczę: TUTAJ
Niewidzialne pismo: TUTAJ
Ukryte figury: TUTAJ
Matematyka na wesoło: TUTAJ
Moje wymarzone wakacje: TUTAJ
Wakacyjne klimaty: TUTAJ
Bezpieczne wakacje: TUTAJ
Księga rodziny: TUTAJ
Wakacyjny niezbędnik: TUTAJ

RYTMIKA:
Propozycje zabaw i piosenek cz. 1 :  TUTAJ
Propozycje zabaw i piosenek cz. 2: TUTAJ
Propozycje zabaw i piosenek cz. 3: TUTAJ
Propozycje zabaw i ćwiczeń cz. 4: TUTAJ
Propozycje zabaw i ćwiczeń cz. 5: TUTAJ
Propozycje zabaw i ćwiczeń cz. 6: TUTAJ
Propozycje zabaw i ćwiczeń cz. 7: TUTAJ 
Propozycje zabaw i ćwiczeń cz. 8: TUTAJ
Propozycje zabaw i ćwiczeń 9: TUTAJ
Propozycje zabaw i ćwiczeń 10: TUTAJ
Propozycje zabaw i ćwiczeń 11: TUTAJ

Propozycje zabaw i ćwiczeń 12: TUTAJ
 

 

KONTAKT

W okresie kwarantanny nasi specjaliści są dla Was dostępni poprzez kontakt mailowy:

Pycholog mgr Anna Wraga – ana.wraga@gmail.com

Psycholog mgr Anna Wraga – ana.wraga@gmail.com

Logopeda mgr Sylwia Janiga – sylwiajaniga87@gmail.com  

Oligofrenopedagog mgr Kinga Gałat – kingaszo@onet.eu

Oligofrenopedagog mgr Sylwia Lisak – sylwialisak@poczta.fm

Oligofrenopedagog mgr Halina Masłyk – halinamas@wp.pl

Oligofrenopedagog mgr Anna Tyńska- Kupiec – tynskakupiec@onet.pl

Oligofrenopedagog mgr Marzena Jarosz – marzena_jarosz@interia.pl

Oligofrenopedagog, logopeda mgr Izabela Dudek – izabela.dudek@interia.com

Oligofrenopedagog  mgr Małgorzata Ryś: gosia84@poczta.onet.pl

Fizjoterapeuta mgr Elżbieta Czub – elabarlog@autograf.pl

Fizjoterapeuta mgr Monika Zaskalska -moniajar@op.pl

(c) Copyright 2020 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl