">
  Menu

 

 

 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,MÓJ WYMARZONY LIZAK"

 

Organizatorzy: MUZEUM LIZAKA w Jaśle oraz ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 w Jaśle

Szkolny Koordynator Konkursu : mgr Ewa Mądziel, mgr Joanna Żurek

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci z szkół podstawowych.

 2. Cele konkursu: - zainteresowanie dzieci tematyką dziedzictwa przemysłu spożywczego na bazie powstałego w Jaśle MUZEUM LIZAKA,

 - rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej,

- promowanie dzieci plastycznie uzdolnionych,

 - prezentacja twórczości dziecięcej.

 3.Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych oraz komputerowych i przestrzennych) i tylko w formacie A4. Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac!

 4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:

➢ nadesłanie lub dostarczenie pracy pod wskazany adres i w wyznaczonym terminie,

➢ czytelne uzupełnienie „Metryczki pracy konkursowej”, którą należy na trwałe umocować (przykleić, zszyć) na odwrocie pracy, WAŻNE: na metryczce obowiązkowy jest podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy oraz opiekuna plastycznego

 ➢ umieszczenie pracy konkursowej w koszulce foliowej.

5.Termin rozpoczęcia konkursu: 01.09.2019 r. Termin nadsyłania prac upływa 10.12.2019 r.

6.Komisja konkursowa dokona oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych:

 I kategoria -  uczestnicy w wieku od 7 do 10 lat

II kategoria - uczestnicy w wieku od 11 do 15 lat.

7. Kryteria oceny prac:

 - estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy,

- inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość,

 - samodzielne wykonanie.

 8. Wyniki konkursu zamieszczone będą na podanych stronach po 17.12.2019r. https://www.facebook.com/muzeumlizaka/ www.muzeumlizaka.pl

 

NAGRODY!!!!!!

Każdy uczestnik konkursu za wykonaną pracę otrzyma DYPLOM oraz bezpłatny BILET WSTĘPU do Muzeum!!!!

Jedyny warunek to wykonanie pracy konkursowej oraz przesłanie jej na wskazany adres w wyznaczonym terminie oraz prawidłowe uzupełnienie i podpisanie „Metryczki pracy konkursowej”.

Ponadto w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana NAGRODA GŁÓWNA tj.: BEZPŁATNY wstęp całej grupy/klasy Laureata konkursu do MUZEUM LIZAKA, połączony z wyrobem własnych lizaków oraz OBIADEM w Restauracji „u Schabińskiej” Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w MUZEUM LIZAKA

 Termin składania prac u szkolnego koordynatora do 30/11/2019r.

Zapraszamy 

(c) Copyright 2021 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl