Menu

 

 

 

Nasza Góra Grosza - finał akcji

W tym roku podobnie jak w poprzednim nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza 2016”. Akcja trwała od 28.11.2016 r. do 09.12.2016 r. Celem akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, było zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka. 

czytaj dalej...

Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę małych dzieci oraz swoich rówieśników i oprócz książek oraz zeszytów w plecakach przynosili drobne monety groszowe.
Na początku akcji przybliżyliśmy jej zadania wszystkim uczniom poprzez rozmowy z uczniami. Monety zbierane były do specjalnie wykonanej skrzynki.

Zebrane pieniądze dzieci z Samorządu Uczniowskiego i dzieci uczęszczające do szkoły posegregowały według nominałów, a komisja dokładnie przeliczyła i wypełniła protokół zbiórki. Była to trudna i żmudna praca, ale sprawiła dzieciom wiele zadowolenia i satysfakcji.

Nad sprawnym przebiegiem działań czuwała komisja, w której skład wchodzili uczniowie i opiekunki Samorządu Uczniowskiego. W akcji uczestniczyły wszystkie klasy naszej szkoły.
Ogółem podczas XVII akcji „Góra Grosza” zebraliśmy 100 zł.
Dnia 02.01.2017 r. opiekunka akcji wyśle protokół ze zbiórki pieniędzy oraz przekaże paczkę z górą grosza na adres Towarzystwa „Nasz Dom”.

(c) Copyright 2019 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl