Menu

 

 

 

Łączymy siły - działamy!

Projekt realizowany jest w partnerstwie Gminy Radomyśl Wielki i Stowarzyszenia „Nasza Gmina”. Ze strony Gminy udział biorą wszystkie szkoły podstawowe, a ze strony Stowarzyszenia Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej i Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Pniu.


W ramach przedsięwzięcia zaplanowano cztery zadania:
1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji 111 nauczycieli - przewidziano trzy formy szkoleń, łącznie 714 godzin;
2. Program rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych - zadanie polega na zorganizowaniu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku zajęć dodatkowych we wszystkich szkołach dla 636 uczniów. Łącznie zostanie zrealizowanych 8.046 godzin zajęć dodatkowych;
3. Doposażenie 12 szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) oraz wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w 7 szkołach - w ramach tego zadania placówki oświatowe zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 645.293,65 zł;
4. Program dla 38 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zadanie obejmuje zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych i realizację zajęć dodatkowych dla 38 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Pniu.

(c) Copyright 2019 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl