Menu


 

 

Konkurs plastyczny "Marzanna - zimowa panna"

UWAGA KONKURS

pt. "Marzanna - zimowa panna" 

Zapoznaj się z Regulaminem...

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

MARZANNA - ZIMOWA PANNA”.

 

CELE KONKURSU:

 • nawiązanie do obrzędowości okresu wiosennego;

 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni;

 • pobudzanie aktywności twórczej;

 • pogłębianie umiejętności plastycznych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs skierowany jest dla uczniów z oddziałów specjalnych Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Dulczy Małej

 • Tematem pracy konkursowej jest „Marzanna - zimowa panna”;

 • Technika wykonania pracy dowolna (wykorzystanie materiałów ekologicznych
  i naturalnych);

 • Prace przekazane na konkurs powinny być pracami własnymi;

 • Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę;

 • Forma pracy: przestrzenna, wysokość pracy maksymalnie 50 cm.

 • Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko uczestnika, klasę;

 • Prace konkursowe należy dostarczyć w dniach 08.03.2017r. - 20.03.2017r. do organizatorów konkursu: Ewa Kurczyk-Ogorzałek(szkoła podstawowa) i Martyna Krzysztofik (gimnazjum).

 

OCENA PRAC:

Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:

 • Związek z tematem konkursu

 • Nawiązanie do zmiany pór roku

 • Estetyka wykonania pracy i walory artystyczne

 • Oryginalność

 • Trwałość

 • Stopień trudności

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY:

 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi: 20.03.2017 r.

 • Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

(c) Copyright 2020 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl