">
  Menu


 

 

konkurs plastyczny "AKTYWNIE SPĘDZAM CZAS Z RODZINĄ"

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

z zakresu profilaktyki

organizowanego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dulczy Małej pod hasłem:

 

„AKTYWNIE SPĘDZAM CZAS Z RODZINĄ!”

 

 

Cele konkursu:

- promowanie zdrowego trybu życia, pozytywnych postaw i działań na rzecz własnego zdrowia i zdrowia najbliższych,

- kształtowanie zdrowego stylu życia w swoich rodzinach;

- rozwijanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego;

 

1. Technika i forma pracy dowolna.

2. Termin składania prac: do 30.05.2019 r.

3. Tematem prac powinny być prozdrowotne formy spędzania czasu ze swoją rodziną.

4. Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę estetyka i pomysłowość w przedstawieniu tematu.

5. Każdy uczestnik składa jedną pracę podpisaną na odwrocie (imię i nazwisko, klasa) u wychowawcy klasy, następnie wychowawcy przekazują je organizatorom konkursu.

6. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

- uczniowie klas 0-III

- uczniowie klas IV-VIII

 

7. Prace oceniać będzie komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

8. Złożone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

 

 

Organizatorzy:

Agnieszka Augustyn-Kręcigłowa

Kinga Gałat

Joanna Żurek

(c) Copyright 2020 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl