Menu

 

 

 

Konkurs fotograficzny

Szkolny konkurs fotograficzny

Przyłapani na czytaniu”

 Czytaj dalej...

Organizatorzy: Agnieszka Skrzyniarz, Małgorzata Lasek

Cele konkursu:

1.      Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży szkolnej.
2.      Promocja i popularyzacja czytelnictwa
3.      Rozbudzenie zainteresowań artystycznych
Termin konkursu: 11 czerwca 2018r

Rozstrzygnięcie konkursu: 15 czerwca 2018r.

Skład komisji konkursowej: p. Agnieszka Skrzyniarz, p. Małgorzata Lasek, p. Agnieszka Augustyn- Kręcigłowa, p. Małgorzata Lewandowska, p. Kinga Gałat
 
REGULAMIN KONKURSU :

1.      Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów naszej szkoły.
2.      Tematyka zdjęć jest dowolna, powinna jednak pokazać, że czytanie w domu, miejscach publicznych (tj. szkoła, ulica, park, sklep, itp.) to przyjemność i atrakcyjna forma rozrywki wypełniająca wolny czas.
3.      Każdy uczestnik konkursu maksymalnie 5 prac fotograficznych, zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: konkurs@vip.onet.pl

4.      Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone na stronie internetowej szkoły z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

5.      Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich, osobistych i majątkowych do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii.
6.      Zgłoszenie do konkursu traktuje się jako przyjęcie warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu”.

******************************************************

Karta Zgłoszenia OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: .............................................................................

Telefon kontaktowy: ...................................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu”

Imię i nazwisko dziecka: ...........................................................................................................

Oświadczam, że sportretowane osoby wyraziły zgodę na publikację zdjęcia/zdjęć.

Oświadczam, że wszystkie dane w karcie zgłoszenia są prawdziwe.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego (w tym wizerunku) oraz publikację zdjęcia/zdjęć zgłoszonych do niniejszego konkursu:

[_] na terenie szkoły np. na gazetkach,

[_] na stronie internetowej szkoły,

[_] na stronie internetowej Stowarzyszenia "NASZA GMINA"

[_] w kwartalniku Stowarzyszenia "NASZA GMINA"

Proszę zaznaczyć cele przetwarzania, na które wyrażana jest zgoda.

Administratorem podanych danych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej, Dulcza Mała 40, 39-310 Radomyśl Wielki.

Niniejszą zgodę wyrażam dobrownolnie i jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Data i podpis opiekuna/rodzica ………………………………………………………………………………..

 

 ************************************************************************

 

 

(c) Copyright 2019 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl