">
  Menu

 

 

 

 

„Teatrem uskrzydleni”

       Już po raz piąty w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim odbył się Przegląd Małych Form Teatralnych, skierowany dla uczniów ze szkół  specjalnych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych   z województwa Podkarpackiego. Inicjatorem i organizatorem przeglądu  jak co roku była Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Dulczy Małej.                                                

        Tegoroczna impreza rozpoczęła się o godz. 9.00. Przybyłych gości powitała Dyrektor szkoły – pani Małgorzata Drożdż, która złożyła jednocześnie podziękowania dla Powiatu Mieleckiego, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Stowarzyszenia Nasza Gmina i Zakładów Gumowych Geyer&Hosaja w Partyni za finansowe wsparcie przedsięwzięcia.

          W przeglądzie   uczestniczyło  10 zespołów z : Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ze Strzyżowa, Frysztaka, Jasła i Jarosławia,   Zespołu Szkól Specjalnych z Mielca i Kolbuszowej Dolnej, Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego i  Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy z Pnia oraz z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego z Dulczy Małej.                                                                                                                           

            Młodych aktorów podziwiali zaproszeni goście wśród których obecni byli: pani Mariola Kiełboń starszy wizytator z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Stanisław Tomza dyrektor Wydziału Edukacji       i Spraw Społecznych w Mielcu, Stanisław Lonczak zastępca burmistrza Radomyśla Wielkiego, Eugeniusz Ryba – radny powiatowy, Stanisław Pryga dyrektor Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim, Jan Kolbusz prezes Stowarzyszenia Nasza Gmina, Ryszard Majdański lekarz-poeta. Gościem specjalnym była aktorka Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie Dominika Markuszewska, która w przerwach między występami udzielała młodym adeptom sztuki teatralnej cennych rad w zakresie dykcji oraz formy i postawy scenicznej. Przegląd prowadziła Katarzyna Flis, która wykazała się profesjonalizmem    i stworzyła ciepłą i przyjazną atmosferę dla artystów występujących na scenie.   Każdy z zaproszonych zespołów zaprezentował się  w krótkim ok. 15 min. spektaklu, a licznie zgromadzona publiczność nagradzała wszystkie występy gromkimi brawami. Dzięki przeglądowi mogły spotkać się na jednej scenie grupy teatralne tworzone przez dzieci i młodzież w różnym wieku i zaprezentować swoje umiejętności, a może także znaleźć inspiracje do dalszej pracy na zajęciach kółek teatralnych. Młodzi aktorzy, którzy uczestniczą   już od kilku lat w tych spotkaniach ze sztuką, wiedzą że to niepowtarzalne chwile, rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającego świata i drugiego człowieka. Szczególne uznania należą się  wychowawcom i opiekunom, dzięki którym uczniowie mogą rozwijać swe talenty aktorskie     i wyrażać siebie przez sztukę. Wszystkie grupy, które uczestniczyły w przeglądzie,  jak co roku otrzymały wspaniałe nagrody, dyplomy oraz pamiątkowe statuetki . Był to wyjątkowy dzień, pełen radości i niezwykłej zabawy w teatr.      

    Wierzymy, że widzowie i tym razem dostrzegli piękno i wyjątkowość naszej sztuki. Mamy nadzieję,       że spotkamy się znowu za rok na kolejnym Przeglądzie Małych Form Teatralnych.

 

                                       ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ :)

 

 

 

 

(c) Copyright 2022 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl