">
  Menu

 

 

 

 

„ Mój dom – moja Ojczyzna”

SZKOLNY KONKURS O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ

Mój dom – moja Ojczyzna”

W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie będącym formą uczczenia pamięci narodowej.

Cele konkursu:

1. Rozwijanie uczuć patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie wychowania patriotycznego poprzez formy aktywności artystycznej,
3. Kształtowanie świadomości narodowej,
4. Rozwijanie uzdolnień plastycznych, literackich, fantazji i wyobraźni,
5. Zachęcenie dzieci do prezentowania własnych umiejętności

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Klasy I – III i zespoły edukacyjno – terapeutyczne: KONKURS PLASTYCZNY

  • Klasy IV – VIII: KONKURS LITERACKI

 

Regulamin konkursu plastycznego

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej pod hasłem „Moja Ojczyzna”.
2. Technika pracy jest dowolna, forma płaska, format A3 i A4.
3. Dopuszcza się wyłącznie prace indywidualne.
4. Każda praca powinna być podpisana i doręczona osobiście Organizatorom.
5. Termin składania prac: 9 listopada 2020.
6. Rozstrzygnięcie konkursu: 10 listopada 2020 r.

Kryteria oceny:
* poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac,
* indywidualne potraktowanie tematu,
* zgodność pracy z tematem przewodnim,
* samodzielność wykonania pracy przez dziecko.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie intrenetowej szkoły.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania dowolnej liczby wyróżnień.
Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Regulamin konkursu literackiego

1. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza o tematyce patriotycznej.
2. Wiersz powinien być napisany samodzielnie.
3. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani wysyłany na inny konkurs.
4. Forma i długość wiersza jest dowolna.
5. Podpisane prace należy przesyłać na adres: tynskakupiec@onet.pl 
6. Termin przesyłania prac: 9 listopada 2020, rozstrzygnięcie konkursu: 10 listopada 2020 

Komisja konkursowa oceni:
* poprawność językową,
* oryginalność i pomysłowość zaprezentowania tematu,
* ogólny wyraz artystyczny.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie intrenetowej szkoły.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania dowolnej liczby wyróżnień.
Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

(c) Copyright 2021 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl