">
  Menu


 

 

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY „FERIE Z KSIĄŻKĄ”

Zapraszamy wszystkich  uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej do udziału w konkursie czytelniczym „Ferie z książką”

Czas trwania konkursu: 13.01.2020r.- 28.01.2020r

Zasady uczestnictwa:

  • Konkurs  jest adresowany do uczniów klas I-III , zespołów edukacyjno terapeutycznych klas I-VIII oraz  klasy IV-VIII Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej.
  • Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie mają za zadanie wypożyczyć   z biblioteki szkolnej książkę spoza kanonu lektur szkolnych i przeczytać ją podczas ferii zimowych.
  • Uczniowie klas I-III oraz zespołów edukacyjno- terapeutycznych klas  I-VIII mają narysować ilustrację według własnego pomysłu do przeczytanej książki.

a)    ilustracja powinna być narysowana samodzielnie,wg. pomysłu autora (nie przerysowana z książki)

b)       format max.A3,

  • Uczniowie klas IV-VIII mają napisać krótką, ale bogatą językowo recenzję książki, zachęcającą rówieśników do jej przeczytania

a)        8-10 zdań napisanych czytelnym pismem, poprawnie pod względem stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

  • Prace konkursowe wraz z danymi należy dostarczyć do organizatorów.
  • Termin składania prac upływa z dniem 28 stycznia 2020 roku.
  • Dane autora (imię, nazwisko, wiek, klasa ) i informacje o książce (autor ,tytuł) należy napisać na odwrociepracy 
  • Nagrody:W konkursie przewidziano dyplomy i nagrody niespodzianki

(c) Copyright 2020 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl