Menu

 

 

 

Regulamin konkursu "ORZEŁ BIAŁY"

„MOJA MAŁA OJCZYZNA”
REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU
PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO

ORZEŁ BIAŁY”

 Regulamin >>> czytaj dalej >>>

 Celem konkursu jest

 • edukacja patriotyczna i obywatelska uczniów;

 • pielęgnowanie polskości i idei niepodległości oraz tradycji narodowych w naszej Małej Ojczyźnie;

 • zainteresowanie młodych obywateli tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową;

 • pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji;

 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia za pomocą środków plastycznych, oraz poprzez współdziałanie,

 • podniesienie świadomości narodowej i lokalnej;

 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naszej Małej Ojczyzny w gronie najbliższej rodziny.

 Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do : 

 • uczniów klas I-III, jak również do ich rodziców (prawnych opiekunów)

 • uczniów zespołów edukacyjno terapeutycznych klas II- VIII , jak również do ich rodziców (prawnych opiekunów)

 Wymagania

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie i dostarczenie organizatorom rodzinnej pracy plastyczno – technicznej pt. „Orzeł Biały”. Pracę wykonuje uczeń wraz z osobą dorosłą (rodzic, opiekun prawny, babcia, dziadek itd.).

 • Prace nie będą zwracane – przechodzą na własność organizatorów konkursu. 

 • Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące informacje: imiona i nazwiska autorów, klasa do której uczęszcza dziecko,

 • Technika i format pracy : dowolny

 • Termin dostarczania prac: 30 października 2018 r.

 • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród : 9 listopada 2018 r.

 

Przebieg konkursu:

Prace konkursowe oceniać będzie specjalnie powołana komisja.

Kryteria oceny: 

 • zaangażowanie,

 • zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,

 • pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,

 • formę estetyczną pracy,

 • wykorzystanie różnych technik plastycznych.

 

Organizatorzy: S. Lisak, M. Jarosz

 

Konkurs organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu „Piękna Nasza Polska Cała”

  

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

 

(c) Copyright 2019 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl