Menu

 

 

 

Na ,, Wilczym Szlaku”

Na ,,Wilczym Szlaku” - taką właśnie nazwę miała gra terenowa , w której dnia 1.03.2019 r. udział wzięli uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej. To było naprawdę coś! Oto relacja jednego z uczestników.

 ,, Przebieramy się w mundury, zbiórka przed szkołą. Tu z ust ,,porucznik”- pani M. Jarosz kilka słów o historii i przysiędze Żołnierzy Wyklętych. Dowodzenie przejmuje podporucznik- wychowawca. Komenda: ,,baczność” i słowa naszej przysięgi. Po niej każdy otrzymuje legitymację członka ruchu oporu. Pseudonimy robią furorę. Widocznie wywiad dobrze działał, bo wśród pseudonimów nasze szkolne ksywki. Mapa w łapę i szukamy punktu pierwszego. Jest! W dziupli starej wierzby apteczka a w niej rozkaz: ,, Weź bandaż, zapamiętaj hasła i biegnij szukać rannej łączniczki”. Mapa wskazuje opuszczone budynki. Na pewno tu? Nikogo nie widać. Jakiś porzucony hełm… O jest ktoś! Hasło, odzew, bandażowanie rany. Łączniczka , pani J. Rolle dziękuje i ponagla by biec do punktu trzeciego. Ale gdzie on jest ? Trochę bieganiny i znaleźliśmy. W betonie koperta z rozkazem ,,poszukaj za budynkiem paczki z granatami i dalszym rozkazem”. Paczka granatów okazuje się paczką kartofli, ale zabawa przednia przy rzucie nimi do celu. Podporucznik zalicza tylko celne rzuty. Gdy cała drużyna wykonała zadanie dowódca wysyła dwóch zwiadowców by odnaleźli placówkę NKWD zaznaczoną na mapie. Oczekiwanie. Nie wracają. Podporucznik decyduje ,,Idziemy ich odbić”. Przy drewnianej zagrodzie czerwona tablica : Placówka NKWD – wchodź nie pukaj. Wchodzimy a tam szok… Ktoś w innym mundurze, z czerwoną gwiazdą na czapce. Mówi, że wypuści jeńców jeśli prawidłowo odpowiemy na pytania. Szczęście że pytania proste. Jeńcy uwolnieni a my gonimy do ostatniego punktu. Tu zadanie: rozwiąż krzyżówkę. Całe szczęście, że mamy z sobą jedną z kartek , którą rozdawała wczoraj główny organizator biegu, Pani K. Tomaszek. Te wiadomości o Żołnierzach Wyklętych się przydają. Uff… .Koniec. Jeszcze tylko meldunek do ,,generała” tj. Dyrektor Szkoły M. Drożdż o wykonaniu przez oddział zadania i zdanie poświadczeń o zaliczeniu punktów. Zabawa była wspaniała! ”
Z plakatów narysowanych przez oddziały powstała piękna wystawa przy gazetce okolicznościowej wykonanej przez panią A. Tyńską.
Gorące podziękowania składamy Sport&Fun Mielec/ Grzybów Paintball To oni użyczyli nam bezpłatnie 20 mundurów. Słowa wdzięczności kierujemy także w stronę państwa Popardów i Lasków, którzy wyrazili zgodę na przebieg części gry na terenie ich własności. Dzięki życzliwości tych ludzi uczniowie doskonale wczuwali się w klimat tamtych czasów, choć gra przebiegała nieopodal szkoły. Dziekujemy!

 

Scenariusz:
Dzień lub dwa wcześniej uczniowie otrzymują wydrukowane informacje o Żołnierzach Wyklętych z prośbą by je przyswoili bo będą brać udział w grze terenowej i informacje te będą niezbędne. Prowadzący przygotowuje imienne legitymacje na wzór AK dla każdego uczestnika z pseudonimami, mapę z punktami, rozkazami , rekwizytami. Przed samą grą rozstawia umówione osoby.
Przebieg gry:
(przed zajęciami uczniowie przebierają się w mundury pod nadzorem wychowawcy i ubrani maja się zameldować na zbiórce przed wejściem do szkoły)


Prowadzący: -W dwuszeregu zbiórka!
Jesteście oddziałem na wzór oddziałów żołnierzy wyklętych. Oni składali przysięgę słowami: W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia.
Wy złożycie inną przysięgę, którą odbierze od Was Wasz dowódca.

Dowódca (wychowawca) :
-Baczność. Proszę powtarzać:
-Przyrzekamy ofiarnie walczyć , dzielić się wiedzą ,współdziałać razem, nie oddalać się od grupy bez rozkazu dowódcy.
Uczniowie: Przyrzekamy. 

-Przyjmijcie teraz legitymacje. ……..( imię, nazwisko, pseudonim,)…….. –wystąp (dowódca wręcza legitymację wykonaną na wzór legitymacji AK kolejno każdemu.)

Prowadzący: -Przekazuję Wam mapę. Na mapie zaznaczone są punkty kontrolne . Znajdują się w nich materiały i rozkazy. Rozkazy znajdują się w takich rulonach (demonstracja) . Po przeczytaniu zostają na miejscu. W każdym z nich jest także poświadczenie o znalezieniu punktu bądź wykonaniu zadania – t. j. kolorowa opieczętowana karteczka. Jedną taką karteczkę należy z każdego punktu zabrać i nie zgubić. Będzie ona konieczna przy poświadczeniu wykonania zadania. Kolejność zdobywania punktów kontrolnych jest ważna. Życzę powodzenia i ruszajcie do punktu nr. 1. by zdobyć apteczkę . W niej będzie zadanie , materiał do jego wykonania i karteczka poświadczająca Przekazuję oddział pod opiekę dowódcy.
Oddział ,,Czołem”!

Punkty kontrolne (wychowawco nie psuj dzieciom zabawy i nie podpowiadaj)!
Stara wierzba ( lub inne drzewo np. z dziuplą). W niej jest apteczka. Przypilnuj by uczniowie najpierw przeczytali rozkaz, potem zabrali bandaż i karteczkę z poświadczeniem. Apteczka , rozkaz i pozostałe dla innych grup poświadczenia mają pozostać w wierzbie.
Opuszczona zagroda . Za domem stoi umówiona osoba.
Uczniowie mają ją rozpoznać podając hasło: Zawsze w pamięci . Odzew(Asia) Żołnierze Wyklęci. Uczniowie mają jej zabandażować rękę. Ona przekaże im poświadczenia wykonania zadania. 

Beton przy drodze lub inny punkt. Zostawiony w nim rozkaz brzmi : Znajdźcie paczki z granatami ukryte (podać miejsce). Zabierzcie jedną z nich i udajcie się na (podaj miejsce). Tam każdy kolejno dokona celnego rzutu granatem do sylwety wroga/tarczy z zaznaczonej odległości. Dowódca ma dopilnować by każdy kto nie trafił powtórzył rzut. ( uczestnicy zbierają rzucone wcześniej granaty – amunicję trzeba oszczędzać) W pudełku na dnie karteczki z poświadczeniem wykonania zadania i nowy rozkaz ,,Dowódco! wyślij w kierunku drewnianych opuszczonych budynków ( patrz mapa pkt. Nr 4) dwóch zwiadowców. Niech odszukają placówkę NKWD i wejdą do środka. Jeśli nie pojawią się za kilka minut z powrotem, z idziecie z całym oddziałem i odbijcie ich. (w placówce będzie umówiona osoba ,,UBEK ”i wypuści jeńców gdy oddział odpowie na dwa pytania np. : Jak nazywamy polskich żołnierzy , którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni i walczyli z komunistyczną władzą? Kiedy obchodzony jest Dzień Żołnierzy Wyklętych? Itp.

Punkt z miejscem do pisania np. altanka na placu zabaw. Tam ukryty rozkaz : Rozwiążcie krzyżówkę (krzyżówka w załączniku). Po rozwiązaniu złóżcie meldunek o wykonaniu zadania przez oddział i oddajcie potwierdzenia oraz rozwiązaną krzyżówkę(np. dyrektorowi) i udajcie się do Waszej klasy. Tam wspólnie wykonacie ostatnie zadanie polegające na przeczytaniu przez dowódcę tekstu i wykonaniu jednego wspólnego plakatu uświadamiającego Polakom rzeczywistą sytuację polityczną w Polsce .

Klasa,w niej tekst który czytaa nauczyciel
NKWD i bezpieka walczyła z konspiracją niepodległościową podstępnymi metodami. Już w 1945 roku po aresztowaniu Jana Mazurkiewicza ps. „Radosław” utworzono tzw. Centralną Komisję Likwidacyjną AK.
„Radosław” zwrócił się do byłych żołnierzy Armii Krajowej z apelem o ujawnienie się i skorzystanie z amnestii. Była ona jednak podwójnym oszustwem – nie dość że obiecywała „łaskę”, mimo iż żołnierze AK nie popełnili przestępstw przeciwko narodowi, to jeszcze ubecy mieli tajną instrukcję, by ujawniających się AK-owców po ich ewidencji „internować i odosobnić”. W 1945 roku ujawniło się ok. 50 tys. żołnierzy podziemia. Taktykę tę powtórzono również w amnestii z 1947 roku, ujawniło się wtedy 76 774 osób. Zebrana w toku przesłuchań wiedza posłużyła do późniejszych represji wobec ujawnionych i dotarcia do osób nadal prowadzących walkę[7].


Wykonajcie do tego tekstu plakat.

Tu kochany wychowawco możesz podpowiadać co mogą narysować jeśli całkowicie brak im weny.
Grę można przeprowadzić dla każdej klasy w szkole. Bardzo dobrze jest ,,umundurować ” uczestników np. mundury o paint-ball a łączniczkę i UBEK-a ustylizować. Uczniowie fantastycznie wchodzą w role.
Gra jest nie tylko doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy uczniów o Żołnierzach Wyklętych ale także o przećwiczenia orientacji i czytania mapy (jeśli brak odpowiedniej można wydrukować satelitarną i nanieść na nią punkty) i zaobserwowania kto jest przywódcą w grupie, jak grupa współpracuje.
Powodzenia!
Autor gry – Krystyna Tomaszek.

Załącznik:
1.Tekst do rozdania uczestnikom dzień wcześniej:
Żołnierze wyklęci – antykomunistyczny i ruch partyzancki stanowiący opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR.
Uczestnicy ruchu partyzanckiego określani są jako „żołnierze wyklęci”, „żołnierze drugiej konspiracji” czy jako „żołnierze niezłomni”. W czasach PRL ogół jednostek antykomunistycznych określany był jako reakcyjne podziemie . Określenie „żołnierze wyklęci” powstało w 1993 – użyto go pierwszy raz w tytule wystawy Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r., organizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim.
Ostatni członek ruchu oporu –Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” – zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku.
W walkach podziemia z władzą zginęło około15 tys. ludzi, w tym około 7 tys. członków podziemia.

Podstawowe organizacje:
Armia Krajowa Obywatelska
Armia Polska w Kraju
Delegatura Siły Zbrojnych na Kraj
Konspiracyjne Siły Zbrojne po 1944 roku
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
NIE
Ruch Oporu Armii Krajowej
Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta
Wolność i Niezawisłość
Wolność i Sprawiedliwość
Działalność
Walki zbrojne
Akcje większości oddziałów podziemia antykomunistycznego były wymierzone w oddziały zbrojne UB, KBW, MO. Podziemie prowadziło również akcje ekspropriacyjnego. Do akcji takich zalicza się między innymi działania wielkopolskiego oddziału Antoniego Fryszowskiego: atak na spółdzielnię Samopomocy Chłopskiej w Wierzbinku (wrzesień 1946) i atak na spółdzielnię SCh w Mostkach (maj 1947).
UB – Urząd Bezpieczeństwa
MO- Milicja Obywatelska
KBW – Korpus Bezpieczeństwa Publicznego
Narodowy dzień pamięci „Żołnierzy wyklętych”.
Od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci „ Żołnierzy Wyklętych” jest obchodzony corocznie, nie jest jednak dniem wolnym od pracy. Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia, tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Pseudonimy znanych bohaterskich Żonierzy Wyklętych
Danuta Siedzikówna ps. ,,Inka
Józef Kuraś ps. ,,Ogień”
Stanisław Sojczyński ps. ,,Warszyc”
Anatol Radziwonik ps. ,,Olech”
Henryk Flame ps. ,,Grot” ,,Bartek”
Władysław Łukasiuk ps. ,,Młot’’
Franciszek Olszówka ps. ,,Otto”

Krzyżówka

(c) Copyright 2019 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl