Menu

 

 

 

Konkurs: „Owoce – samo zdrowie.”

UWAGA  
KONKURS  PLASTYCZNY

Owoce – samo zdrowie”

Regulamin poniżej...

 

REGULAMIN DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

*****************************************************

CELE KONKURSU:

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

 • Propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększanie świadomości zdrowotnej

 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni;

 • pobudzanie aktywności twórczej;

 • pogłębianie umiejętności plastycznych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs skierowany jest dla uczniów z oddziałów specjalnych Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz z klas I-III.

 • Technika wykonania pracy dowolna;

 • Format dowolny;

 • Prace przekazane na konkurs powinny być pracami własnymi;

 • Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę;

 • Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko uczestnika, klasę;

 • Prace konkursowe należy dostarczyć w dniach 31.10.2017r. - 08.11.2017r. do organizatorów konkursu: Kwiatkowska Agnieszka.

 

OCENA PRAC:

Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:

 • Związek z tematem konkursu

 • Estetyka wykonania pracy i walory artystyczne

 • Oryginalność

 • Trwałość

 • Stopień trudności

 • samodzielność wykonania

 • prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie z oddziałów specjalnych klas I-III, IV-VI oraz uczniowie z klas I-III.

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY:

 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi: 09.11.2017 r.

 • Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

REGULAMIN DLA GIMNAZJUM

*******************************************************

CELE KONKURSU:

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

 • Propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększanie świadomości zdrowotnej

 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni;

 • pobudzanie aktywności twórczej;

 • pogłębianie umiejętności plastycznych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs skierowany jest dla uczniów Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego.

 • Technika wykonania pracy dowolna;

 • Format dowolny;

 • Prace przekazane na konkurs powinny być pracami własnymi;

 • Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę;

 • Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko uczestnika, klasę;

 • Prace konkursowe należy dostarczyć w dniach 27.10.2017r. - 08.11.2017r. do organizatorów konkursu: Krzysztofik Martyna

 

OCENA PRAC:

Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:

 • Związek z tematem konkursu

 • Estetyka wykonania pracy i walory artystyczne

 • Oryginalność

 • Trwałość

 • Stopień trudności

 • samodzielność wykonania

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY:

 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi: 09.11.2017 r.

 • Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy

 

(c) Copyright 2019 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl