Menu

 

 

 

Konkurs dla uczniów Gimnazjum

KONKURS PLASTYCZNY 

„PAPIEROSOM I ALKOHOLOWI MÓWIMY NIE”

dla uczniów Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Dulczy Małej

czytaj dalej

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO „PAPIEROSOM I ALKOHOLOWI MÓWIMY NIE”

 

CELE KONKURSU

popularyzacja wiedzy wśród uczniów na temat uzależnień
– kształtowanie zachowań promujących zdrowy styl życia
– propagowanie życia bez nałogów
– kształtowanie wyobraźni dziecka poprzez prace plastyczne

WARUNKI UCZESTNICTWA

– Konkurs rozpoczyna się 16 lutego 2017 r. i trwa do 28 lutego 2017 r.
– Konkurs skierowany jest dla uczniów Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego.
– Temat prac konkursowych brzmi: „Papierosom i alkoholowi mówimy nie”
– Tematyka dotyczy uzależnień (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy,)
– Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
– Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką.
– Format pracy nie mniejszy niż A-4, nie większy niż A-3
– Każdy uczestnik Konkursu powinien opisać pracę na odwrocie drukowanym pismem: imię i nazwisko.
– Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatorów konkursu: Ewa Kurczyk- Ogorzałek. Anna Wraga.


OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o poniższe kryteria:

zgodność z tematem
– stopień trudności techniki
– staranność i dbałość wykonania
– ogólne wrażenie artystyczne

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 03.03.2017 r.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

(c) Copyright 2019 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl