Menu

 

 

 

„Szkolny Mistrz Pięknego Czytania” - konkurs

 Konkurs o tytuł

Szkolnego Mistrza Pięknego Czytania”

czytaj dalej...

Cele konkursu

- popularyzacja książki i czytelnictwa wśród uczniów

- propagowanie idei pięknego czytania

- rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów

- doskonalenie umiejętności posługiwania się żywym słowem

- sztuka interpretacji tekstu

- wdrażanie do staranności przekazu językowego

- wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu

 

Organizacja konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I-VII

2. Każda klasa może wytypować dowolną liczbę uczestników.

3. Uczestnik konkursu czyta 2 fragmenty utworów: indywidualnie wybrany przez siebie fragment prozy (czas prezentacji – do 1 minuty), oraz wylosowany fragment tekstu przygotowany przez komisję (czas zapoznania się z tekstem i zastanowienia się nad interpretacją – do 4 minut).

4. Konkurs odbędzie się w czerwcu, w trzech kategoriach wiekowych:

klasy I-III           klasy IV-V           klasy VI-VII

Oceny i nagrody

Jury powołane przez organizatora konkursu oceniać będzie:

  • piękne przeczytanie przygotowanego fragmentu tekstu: dykcja, intonacja, modulacja głosu, interpretacja

  • technikę czytania nieznanego tekstu

Za zajęcie I, II, i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje organizator – pani Agnieszka Skrzyniarz, do 30 maja 2018r.

 

Z A P R A S Z A M Y

(c) Copyright 2019 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl