Menu

 

 

 

„Piękna Nasza Polska Cała” - podsumowanie Projektu

Zakończyliśmy udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym
Piękna Nasza Polska Cała”

Z początkiem września uczniowie szkoły w Dulczy Małej przystąpili do realizacji zadań projektu „Piękna Nasza Polska Cała”, który był odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Pierwotnie został on skierowany do uczniów klas I-III oraz klas terapeutycznych, ale w trakcie jego realizacji (w wyniku specyfiki zadań )włączyli się do niego pozostali uczniowie naszej szkoły. Przez 4 miesiące wykonano 15 zadań z listy 20 zaproponowanych przez autorkę projektu –panią Ludmiłę Fabiszewską. Projekt został zakończony w grudniu 2018 r. , a sprawozdanie z przeprowadzonych działań zostało opublikowane na stronie miesięcznika ”Bliżej Przedszkola”, który był jego patronem medialnym.

Zadania zrealizowane przez uczniów i nauczycieli w szkole:

Zadanie 1. Nauka  Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego

Szkolne Koło Wolontariatu od drugiej połowy września zorganizowało naukę czterech zwrotek hymnu dla wszystkich uczniów naszej szkoły– na długiej przerwie(początkowo każdego dnia, później 3x w tygodniu) wzywano społeczność szkoły do wspólnego odśpiewania ”Mazurka Dąbrowskiego”

- 4 zwrotki hymnu odśpiewano pierwszy raz w trakcie pasowania uczniów klas I (15.10.2018r.)

- w trakcie akademii z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości (8.11.2018r)

-9.11.2018 r. o godz. 11.11 w ramach ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”.

(opiekun wolontariatu p. L. Grzyb, S. Lisak)

Zadanie 3. Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada

8. 11. 2018 r. odbyła się środowiskowa uroczystość z przepiękną akademią z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości- wg autorskiego scenariusza p. K. Tomaszek

Zadanie 4. Nauka piosenki o tematyce patriotycznej

Wykonania zadania nr 4 podjęła się p. Halina Masłyk ze swoją klasą I. Piosenka ” Jesteśmy Polką i Polakiem” została odśpiewana 15.10.2018r. w trakcie uroczystości pasowania na ucznia klasy I

Zadanie 5. Nauka tańca ludowego

W trakcie realizacji projektu uczniowie pod kierunkiem p. Anny TyńskiejKupiec zatańczyli dwa tańce ludowe.

Pierwszy taniec- Krakowiak odtańczyli uczniowie zespołu edukacyjno -terapeutycznego klas VII-VIII . Taniec stał się elementem przedstawienia ” Legendy o Smoku Wawelskim” wystawionego w ramach IX Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych organizowanego przez naszą szkołę

Drugim tańcem był Polonez, zatańczony przez uczniów klasy III- IV w trakcie akademii z odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Zadanie 6 . Nauka wiersza o tematyce patriotycznej

Wykonania zadania nr 6 podjęła się p. Halina Masłyk . Klasa I nauczyła się i wyrecytowała wiersz Władysław Bełza ”Katechizm polskiego dziecka”

Zadanie 7. Zorganizowanie Kącika”Piękna nasza Polska cała”

Na korytarzu szkolnym powstał piękny kącik o tematyce patriotycznej „Piękna nasza Polska cała”

Zadanie 9. Zabawa ludowa

Korzystając z pięknej październikowej pogody zorganizowaliśmy „Święto pieczonego ziemniaka”, w trakcie którego panie zaprosiły wszystkich do nauki zabaw ludowych. „Stary niedźwiedź mocno śpi”, czy „Ojciec Wirgiliusz”- to zabawy znane i uwielbiane przez naszych uczniów. Niezawodna p. Krysia nauczyła nas zabawy „Jawor, jawor, jaworowi ludzie” .

Organizator: S. Lisak, K. Tomaszek

Zadanie 10. ”Według przepisu Babci i Dziadka”

16 października uczniowie klasy II i zespołu edukacyjno- terapeutycznego klasa II-III obchodzili niezwykle "smaczny dzień" -Święto Chleba. Z tej okazji upiekli pyszny , domowy chleb. Przepis pochodził od Babci Dany.

Organizator: S. Lisak, J. Szendoł

Zadanie 11.„Na skrzydłach historii ”wykonanie prezentacji multimedialnej

Na stroni facebook projektu opublikowana została prezentacja multimedialna o naszej miejscowości- Dulcza Mała przygotowana przez p. S. Lisak ze zdjęć zrobionych przez uczniów naszej szkoły.

Zadanie 12 „Piękna nasza Polska cała”

Z fotografii wykonanych przez uczniów szkoły p. S. Lisak stworzyła pocztówkę Dulczy Małej (z powodu braku takiej kartki). Została ona wysłana we wrześniu do Pani Ludmiły Fabiszewskiej- organizatorki projektu

Zadanie 13. „Napisz kartkę Bohaterom”

We wrześniu zostały napisane i wysłane przez uczniów , rodziców i nauczycieli 62 kartki Bohaterom powstania warszawskiego w ramach ogólnopolskiej kampanii BohaterOn.

Koordynator akcji w szkole- S. Lisak

Zadanie 14. Konkurs plastyczny dla dzieci z rodzicami pt. „Moja mała Ojczyzna”

Od 05.10.2018 r. do 30.10.2018 r zorganizowano rodzinny konkurs plastyczno- techniczny MOJA MAŁA OJCZYZNA - Orzeł biały” Uczestnicy- uczniowie klas I-III oraz zespołów edukacyjno terapeutycznych klas II- VIII wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) przygotowali pracę w dowolnej technice i formacie. Nagrody i wyróżnienia wręczono w trakcie obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości (8.11.2018r)

Organizator konkursu- S. Lisak, M. Jarosz

Zadanie 15. „Dzień Mody Patriotycznej”

27 września w ramach 79. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

p. S. Lisak  zorganizowała „Dzień Mody Patriotycznej.”

Zadanie 16. „Drzewo Pamięci”
Dąb Pamięci został zasadzony obok szkoły Dulcza Mała w trakcie uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości . Dodatkowo pod dębem została zakopana Kapsuły Pamięci, w której umieszczono: „Kartę Dulczy Małej”, film ukazujący miejscowość w 2018r. nakręcony ze zdjęć wykonanych przez uczniów naszej szkoły oraz kartkę „Polsce na urodziny”, w której znalazły się życzenia dla Naszej Ojczyzny od wszystkich uczniów i wychowawców szkoły.

Koordynator: K. Tomaszek, S. Lisak

Zadanie 18. „Szlakiem historii”

25.09.uczniowie udali się do Krakowa. Podczas wędrówki śladami historii, odwiedzili Operę Krakowską (spektakl muzyczny „Muzyka i magia”) .Kolejnym punktem wędrówki było muzeum figur woskowych „POLAKÓW DROGA DO WOLNOŚCI” oraz zdobycie Kopca Kościuszki.

Organizator wyjazdu: M. Jarosz

Realizacja projektu „Piękna Nasza Polska Cała”, sprawiła dzieciom jak i Paniom:) wiele radości, uśmiechu , a także zmotywowała do podejmowania kreatywnych działań. Zaangażowanie w wykonanie poszczególnych zadań pozwoliło na bliższe poznanie naszej "małej Ojczyzny" i na wzbudzenie poczucia patriotyzmu.

(c) Copyright 2019 nspdulczamala.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl